BÀI GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vào đường link để xem

https://drive.google.com/file/d/1kBq8HD3RolDJ_wuLEHMXmlC2ppdfROo4/view?usp=sharing