Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh vào xem chương trình khai giảng năm học mới