Danh sách học sinh chưa xác nhận nhập học trực tuyến đến sáng ngày 20/7/2021. Đề nghị phụ huynh đăng ký xác nhậ nhập học

TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI
DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022
Đề nghị phụ huynh và học sinh nhập vào đường link: https://forms.gle/VF28kPQapAath5gQ9
để đăng ký nhập học hạn cuối ngày 21 tháng 7 năm 2021. Có thể gọi điện đăng ký xác nhận nhập học trực tiếp qua số điện thoại thầy giáo Lê Kim Quang phó hiệu trưởng nhà trường (SĐT: 0768422010)
STT Trường THCS Họ và  tên Ngày sinh Điểm trúng
tuyển
Tiếng Anh
7 năm
Tiếng Anh
10 năm
Bóng rỗ Bóng chuyền
1 THCS Nguyễn Hồng ánh Lê Gia Trình 10/11/2006 51,00
2 THCS Nguyên Phú Hường Hồ Vũ Long 20/01/2006 48,63
3 THCS Nguyễn Hổng ánh Lê Văn Trường 05/02/2006 48,38
4 THCS Nguyễn Phú Hường Lê Công Quý 08/07/2006 47,63
5 THCS Nguyễn Văn Linh Lê Tấn Phúc 30/03/2006 47,13
6 THCS Nguyễn Hồng ánh Phan Thị Minh Tuyến 07/03/2006 45,63
7 THCS Nguyễn Phú Hường Nguyễn Thị Thanh Tâm 13/01/2006 44,25
8 THCS Nguyên Phú Hường Trần Công Nghĩa 27/01/2006 43,38
9 THCS Nguyên Phú Hường Nguyễn Ngô Mỹ Hạnh 12/06/2006 43,13
10 THCS Nguyễn Văn Linh Nguyễn Lương Bảo Toàn 15/12/2006 41,38
11 THCS Nguyên Hổng ánh Đặng Phước Tân 20/09/2006 41,00
12 THCS Nguyễn Công Trứ Lê Văn Dương 27/06/2006 40,00
13 THCS Nguyễn Phú Hường Nguyễn Thị Mai Linh 21/08/2006 40,00
14 THCS Nguyên Phú Hường Nguyễn Thị Như Ý 20/02/2006 39,38
15 THCS Nguyên Phú Hường Võ Huy Long 16/09/2006 39,25
16 THCS Nguyễn Phú Hường Nguyễn Đức Thắng 30/03/2006 39,25
17 THCS Nguyên Hồng ánh Nguyễn Trần Tấn Phát 01/06/2006 39,13
18 THCS Nguyên Hồng ánh Trần Thị Huệ 27/11/2005 38,75
19 THCS Nguyên Hồng ánh Bùi Trung Nguyên 09/06/2006 37,75
20 THCS Nguyên Phú Hường Ngô Tấn Kiệt 21/10/2006 37,13
21 THCS Nguyễn Văn Linh Huỳnh Dạ Vỹ 10/12/2006 37,00
22 THCS Nguyễn Văn Linh Ngô Tất Tuấn 07/06/2006 36,63
23 THCS Nguyên Phú Hường Hoàng Quốc Huy 01/07/2006 35,00
24 THCS Nguyễn Phú Hường Đào Thị Thu Phương 30/01/2006 34,88
25 THCS Nguyễn Phú Hường Nguyễn Vinh Thành Đạt 29/05/2006 33,88
26 THCS Nguyễn Phú Hường Trần Quang Vinh 25/10/2006 33,38
27 THCS Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Lê Khánh Minh 02/09/2006 33,00
28 THCS Tây Sơn Trần Thị Quý Ngân 19/04/2006 33,00
29 THCS Trưng Vương Đàm Thị Mỹ Hoa 25/03/2006 33,00
30 THCS Nguyên Hồng ánh Nguyễn Bá Sinh 23/03/2006