DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

Học sinh và phụ huynh vào xem danh sách lớp 10 năm học 2021-2022 sau đó điện thoại cho GVCN để xác nhận gia nhập lớp và lập Zalo lớp để nhận các thông báo từ GVCN