Lịch kiểm tra học kì II khối 10 và 11 năm học 2017-2018

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN THÀNH TÀI         LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II KHỐI 10 VÀ 11

                                                     NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Buổi Thứ 5

03/5/2018

Thứ 6
04/5/2018
Thứ 7
05/5/2018
Thứ 2

07/5/2018

Thứ 3

08/5/2018

Thứ 4

09/5/2018

Sáng Khối 12 học bình thường NGỮ VĂN 11

90 phút
(7h30 – 9h00)

Khối 12 học bình thường Khối 12 học bình thường VẬT LÝ 11

45 phút
(7h30 – 8h15)

HÓA HỌC 11

45 phút
(7h30 – 8h15)

ĐỊA LÝ 11

45 phút
(9h45 – 10h30)

SINH HỌC 11

45 phút
(9h00 – 9h45)

TIẾNG ANH 11

45 phút
(9h00 – 9h45)

Chiều NGỮ VĂN 10

90 phút
(13h30 – 15h00)

TOÁN 10

90 phút
(13h30 – 15h00)

TOÁN 11

90 phút
(13h30 – 15h00)

GDCD 10

45 phút
(13h30 -14h15)

VẬT LÝ 10

45 phút
(13h30 – 14h15)

HÓA HỌC 10

45 phút
(13h30 – 14h15)

ĐỊA LÝ 10

45 phút
(15h45 – 16h30)

LỊCH SỬ 10

45 phút
(15h45 – 16h30)

LỊCH SỬ 11

45 phút
(15h45 – 16h30)

GDCD 11

45 phút
(15h00 -15h45)

 

SINH HỌC 10

45 phút
(15h00 – 15h45)

TIẾNG ANH 10

45 phút
(15h00 – 15h45)

 

Ghi chú: – Giáo viên có mặt tại Hội đồng coi kiểm tra theo thời gian sau:

                    + Đối với Phục vụ hội đồng thi: Buổi sáng: 6h45, Buổi chiều: 12h45

                    + Đối với giám thị: Buổi sáng: 7h00, Buổi chiều: 13h00

  – Yêu cầu đối với học sinh:

  + Học sinh có mặt tại phòng thi: Buổi sáng: 7h00, Buổi chiều: 13h00

  + Học sinh không được mang theo tài liệu và các vật dụng bị cấm vào phòng thi./.

                                                                                               Hoà Vang, ngày ….. tháng 4 năm 2018                                                                                                                          

                                                                                                                 HIỆU