THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vào đường link để xem

https://drive.google.com/file/d/11X3c8l-uFBw6tTxetLSWFL7IyX93SfJA/view?usp=sharing